3. разред
Школско такмичење
3. 1. Cika Fjodor pas i macak

Чика Фјодор, пас и мачак

Едуард Успенски