Жири

Жири за школску 2016/2017. годину су Драгана Трбојевић и Биљана Петровић, библиотекарке Дечјег одељења Библиотеке града Београда.

Жири је у обавези да сваки рад пажљиво прочита (или погледа), те да установи колико је аутор одговорио теми, тј. колико је личног печата унео у своју уметничку креацију.
Жири ће, пошто пристигну сви радови за један ниво такмичења, одабрати оне који иду на наредни. То значи да одабрана деца читају још по једну књигу и шаљу нови рад.