Рокови и пропозиције

Рок за слање радова првог круга такмичења је 28. фебруар 2018. године. Очекујемо да до тада сви радови пристигну на нашу меил адресу citampasta@citampasta.rs како би све било прегледано и оцењено на време и како бисмо објавили списак оних учесника који читају даље и пишу или сликају још један преказ.

 

– – – – – –

 

ЦИЉ: Програм Читам, па шта осмишљен је као акција чији је циљ промовисање читања и развијање критичко-уметничког односа према књизи. Пројекат организују библиотекари општинских библиотека (у срадњи са библиотекарима основних школа), при чему је из сваке школе на територији одређене општине укључено по 10 најуспешнијих ученика (Успешност ученика процењују учитељи, професори и библиотекари основних школа.)

 

ЦИЉНА ГРУПА: У акцију Читам, па шта укључени су ученици од 2-8. разреда основних школа.

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: У сврху реализације пројекта Читам, па шта направљен је сајт www.citampasta.rs (који се линкује са сајтом БГБ-а). На њему се налазе скениране насловне стране књига које учествују у пројекту Читам, па шта, тј. које су деца у обавези да прочитају. Први ниво чине наслови предвиђени за школско такмичење. Други ниво чине наслови предвиђени за општинско такмичење, док трећи ниво чине скениране насловне стране литературе обавезне за учешће на градском такмичењу. Свака скенирана страна отвара се двокликом и тиме ће бити могуће ишчитати све приказе које су деца писала и видети илустрације које те приказе прате. Сваки приказ може бити обима до 2.000 карактера (проверити путем опције Word Count), а пратећа илустрација величине екранске резолуције – 96 dpi.

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: У октобру библиотекари основних школа добијају списак литературе коју је (по узрастима) неопходно да деца прочитају. Списак литературе за школско такмичење подразумева три наслова (искључујући књиге из школске лектире било ког узраста), за општинско такмичење предвиђено је четири наслова (што значи да се најуспешнијима из сваке школе додаје по један наслов), док је за градско такмичење предвиђено пет наслова (одговарајућих за тај узраст). Сви наслови саопштавају се у јесењем периоду и сви наслови идентични су за ученике свих школа (не постоји могућност промене). Спискове литературе одабрали су  библиотекари општинских библиотека система БГБ-а, уз највећи ангажман колега из Дечјег одељења БГБ-а.

 

У октобру/новембру библиотекаре основних школа ученицима у школама у којима реде прослеђују спискове литературе неопходне за читање. Сваки ученик који жели да учествује у обавези је да прочита све три књиге намењене школском такмичењу, те и да, учитељу, професору или библиотекару поднесе сва три литерарарна или ликовна приказа.

 

У фебруару (до краја месеца) сви библиотекари основних школа у обавези су да готове писане или цртане радове везане за одређено дело пошаљу на адресу citampasta@citampasta.rs, али радове само оних ученика који су свој приказ дела и илустрацију урадили „савршено“ (Свака  основна школа има право само на 10 радова – за све ученике заједно.) Формате у којима се радови шаљу могуће је преузети са сајта.

 

У марту комисија (стручни жири БГБ-а) одабира најуспешније ученике, те ће у току тог месеца деца пласирана на општинско такмичење „урадити“ приказ још по једне придодате књиге (што ће библиотекари школа послати на адресу  citampasta@citampasta.rs како би исти били придодати одређеним новим скенираним насловима.

 

У априлу ће комисија (стручни жири БГБ-а) поново прегледати новопристигле радове, те исте и проценити. По један ученик са сваке општине има право да конкурише са по једном новоприказаном књигом за градско такмичење.

 

У мају ће стручна комисија прегледати све радове и одабрати ЈЕДАН НАЈУСПЕШНИЈИ (уз могућност награђивања више ученика за илустрацију, оригиналност, креативност). У мају ће бити одржано свечано уручење награда у Римској дворани БГБ-а, уз жељу да сви ученици који су имали учешћа у акцији присуствују.

 

Citam, pa sta literatura

Citam, pa sta propozicije

Писани рад формат

Ликовни рад формат