7. разред
Градско такмичење
7. 5. Cao ti

Ћао, ти

Пјумини/Марини

Милена Милованкић 7/2

ОШ“14.октобар“ Барич

Ива Пајкић 7/3

ОШ „Никола Тесла“