7. разред
Градско такмичење
7. 5. Cao ti

Ћао, ти

Пјумини/Марини

Петра Радусиновић 7

ОШ „Павле Поповић“ Вранић

Тамара Јојић 7

ОШ „Павле Поповић“ Вранић