7. разред
Градско такмичење
7. 5. Cao ti

Ћао, ти

Пјумини/Марини