Посебно обавештење – Читам, па шта 2020

Screen Shot 2020-05-21 at 7.04.33 AM

Драга децо, професори, учитељи, библиотекари, родитељи – нико се није надао измењеним околностима живота и рада. Но, нема разлога да нашу играрију не наставимо.

Рок за слање ваших радова померићемо на 27. март. Сигурни само да ћете до тада успети да се, поштујући сва промишљена ограничења, организујете. Сигурни смо и да, уз ТВ канале пажљиво пратите наставу и учите, али и да онај део времена који сте „трошили“ на дружење с вршњацима остаје – неупражњен.Читање је ту да вас забави, да вас уведе у неке нове, до сада непознате светове и да вам освежи и разбуди машту. Читајте и пишите или сликајте! Ми смо ту да прегледамо све што сте нам послали и да, чак и у условима који су све нас затекли и изненадили, извреднујемо ваше радове и прогласимо оне који ће ићи у наредни круг.


И, да не заборавимо, ова, већ више година жива играрија, има жељу да укључи не само децу из Београда. Желимо да вас што више чита ове дивне књиге. Биће нам драго уколико сва заинтересована деца из Србије, она која воле да читају, буду они који ће нам послати своје радове.

 

Ваша Библиотека града Београда,

За Читам, па шта

citampasta@citampasta.rs

 

Радове је неопходно доставити у wоrd форматима који су у прилогу. Потребно је да сваки рад буде посебан документ који у свом имену има одељењење, име ученика и назив школе нпр. 6:1 Петар Петровић ОШ Вук Караџић. Молимо да у документима буду попуњена сва поља, како би имали неопходне информације о сваком раду.

Читам, па шта литература 2020

Читам, па шта пропозиције 2020

————-

2020-wоrd-формат-ликовни-рад

2020-wоrd-формат-писани-рад