5. разред
Општинско такмичење

Максим Греговић 5/2

ОШ „Никола Тесла“

Дуња Стојиљковић 5/3

ОШ „Милена Павловић Барили“

Исидора Весић 5

ОШ„Павле Поповић“

Марко Гарчевић 5/4

ОШ „Веселин Маслеша“

Ђурђа Јоцић 5

ОШ „Исидора Секулић“

Сара Игов 5

ОШ „14.октобар“

Ива Манојловић 5

ОШ „14.октобар“

Павле Видановић 5/3

ОШ „Павле Поповић“

Јелена Ђуровић 5

ОШ „Исидора Секулић“